Při kontaktu s kočkou

Jak postupovat, když najdete toulavou kočku?

V prvé řadě si musíte uvědomit, že se jedná o cizí kočku, která Vás nezná a při kontaktu může dojít k napadení - pokousání a poškrábání - může být nemocná, nakažená vzteklinou, poraněná po úrazu atd..

Při nálezu zvířete je nutné jej zajistit tak, aby nemohlo utéci (dům, místnost, auto, přepravka atd.) - pokud možno bez fyzického kontaktu, buďte opatrní a mějte na zřeteli možné napadení, kontaktujte útulek, který si pro kočku přijede.

Agresivita kočky
Nepřibližujte se k ní a neprodleně informujte: Městskou policii hl. m. Prahy - linka 156, Policii ČR – linka 158 nebo Útulek v Dolních Měcholupech – tel.: 272 705 656 a požádejte o odchyt agresivní kočky.


Identifikace

Pokud Vám situace dovolí, kočku prohlédněte, zda není tetována v uších, slabinách, či ji nechte prohlédnout u veterináře. Při prohlídce vždy postupujte velmi opatrně. Pokud si nevěříte, je lépe tuto prohlídku ponechat na zaměstnancích útulku, popřípadě odchytové služby útulku. Pokud znáte majitele kočky, informujte ho. Není-li znám, kontaktujte útulek, kam můžete osobně také kočku předat.

V případě, že si kočku chcete ponechat a hledat majitele kočky sám, je nutné též uvědomit útulek, který Vás bude informovat o případném nahlášení o ztrátě kočky samotným majitelem.


Poranění kočky

V případě, že je zvíře zraněno, informujte útulek, který přes vlastní odchytovou službu zajistí potřebnou pomoc zvířeti a umístí jej po ošetření do kotce. Při kontaktu se zvířetem buďte vždy velmi opatrní, aby nedošlo k Vašemu napadení, či k napadení dalších zúčastněných osob.


Povinnosti majitele kočky

Mějte řádně zajištěná okna i dveře bytu, aby nedošlo k útěku, event. k pádu kočky z okna.

Při převozu kočky mějte k dispozici řádně zajištěný přepravní box.

Nenechávejte volně pobíhající kočce bez dozoru kšíry, nebo obojek. Při útěku hrozí, že někde uvízne.

Nenechávejte kočku v letních dnech zavřenou v autě - hrozí kolaps z horka.