Dolnoměcholupská 58/27, Praha 10
V Zámcích 56, Praha 8 - Troja
 

Útulek v Troji

Budova útulku v Troji

Vznik útulku se datuje rokem 1992, kdy byl díky restituci přestěhován ze Sobína do ulice V Zámcích 56 v Praze 8. Přestěhováním se změnil i jeho název na „Psí domov“. Útulek v jeho prvopočátcích provozovala Liga na ochranu zvířat a sloužil pouze pro zatoulané a opuštěné psy s kapacitou pouhých 50 míst.

1993

Vzniká první městský útulek pro psy! „Psí domov“ přechází pod Městskou policii hlavního města Prahy [http://www.mppraha.cz] . V krátké době se podařilo rozšířit také kapacitu na 70 míst, zpřísnila se a rovněž upravila evidence psů. Začíná velmi dobrá spolupráce se služebnami městské a republikové policie, s odbory jednotlivých městských částí a také s Městskou veterinární správou Praha [http://www.mevs.cz/] , která toto zařízení dozoruje.

1995

Začíná postupná výstavba pražského útulku a navyšuje se počet míst v bývalém objektu chemické čistírny na celkových 120!

2000

Budova útulku v Troji s pejskem

Provozovatelem útulku se stává Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy. Pokračuje započatá rekonstrukce, aby podoba útulku odpovídala vysokým nárokům na hygienické a veterinární předpisy ČR. V tomto roce přechází pod Správu služeb Městské policie hl. m. Prahy také odchytová služba, která zajišťuje odchyt a svoz toulavých a opuštěných psů, ale i jiných zvířat, jež jsou následně umísťována do dalších smluvních zařízení. V Trojském útulku vzniká i první městský pavilon koček s kapacitou 70 míst.

V květnu se psím útulkem v Troji začíná ozývat kromě smutného štěkání i kočičí mňoukání. Otevřením nového pavilonu se začíná konkrétně řešit problém zdivočelých koček. Každá kočka, která se odchytí, je ošetřena, naočkována, vykastrována a vrácena do lokality, kde byla odchycena. Žije dál ve svém biotopu, ale její rozmnožovací schopnosti jsou potlačeny. Jiná kategorie koček se do útulku dostává, když například ztratí majitele, děti mají alergii na zvířecí chlupy a podobně, avšak i tato výrazně domestikovaná zvířata bývají často odchycena na ulici jako toulavá - lidé se jich často zbavují vyhozením z bytu. Útulek přijímá opuštěná zvířata, stejně jako ta, která v lokalitách, kde jsou přemnožená, sám odchytává.

Rozšíření činnosti tohoto zařízení o problematiku koček vedlo ke změně názvu na "Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt".

2001

V červnu otevírá útulek nové prostory ve vstupní části areálu Útulku pro opuštěná zvířata v Troji. Návštěvníci útulku pro psy či kočky, přicházejí do příjemného prostředí, pracovníci útulku mají více místa pro svou práci. Původní vstupní objekt dosloužil a pro takové zařízení se již nehodil. Bylo potřeba dát do pořádku také západní část útulku ve směru od řeky. Interiér útulku, i zatím nedokončené sadové úpravy, však nasvědčují, že je zohledněno vše, aby psi, kteří se vinou člověka do zařízení dostanou, mohli přežívat v prostředí odpovídajícímu modernímu způsobu této služby na evropské úrovni. V prostředí útulku se cítí příjemně i návštěvníci, kteří si přicházejí vybrat nějaké zvíře. Prohlédnou si fotografie umístěných psů a personál jim v případě zájmu vybraného pejska přivede ukázat. Rozhodnutí, zda zvířeti poskytne nový domov, zůstává výhradně na každém návštěvníkovi.

2002

Budova útulku v Troji při povodních

V rámci etapizace výstavby útulku byl v areálu postaven a zprovozněn objekt karantény pro štěňata. Vzhledem k množství neočkovaných štěňat přijímaných do útulku a nebezpečí přenosu infekčních nákaz byla tato část pro celé zařízení velmi významná.

Ničivé srpnové povodně se nevyhnuly ani Trojskému útulku a značně ho poškodily. Ohrožená zvířata se zaměstnancům útulku podařilo včas evakuovat a umístit ve zřizovaném městském útulku v Dolních Měcholupech [utulek-mecholupy.html] a dalších podobných zařízení. Přestože všechny objekty byly zaplaveny, provoz zařízení, poté co voda opadla, nebyl nijak omezen.

2003

Loňské povodně ve velkém rozsahu poškodily administrativní budovu. V tomto objektu, který bylo nutné celý vyklidit, se nacházely kanceláře, kuchyň, pavilon koček, sociální zařízení a šatny zaměstnanců, sklady a denní místnosti pro ošetřovatele a odchytovou službu. Po dobu rekonstrukce byly všechny činnosti, v zájmu zachování provozu, přemístěny do provizorních prostor v rámci možností a kapacity areálu.

V červnu znovuotevřená administrativní budova poskytuje zázemí zaměstnancům, zahrnuje čtyři samostatné šatny pro muže a ženy, umývárny a sociální zařízení, dva sklady, kotelny, čtyři kanceláře pro jednotlivé úseky, dvě denní místnosti pro zaměstnance a přednáškový sál.

2005

Významným posunem v činnosti odchytové služby se od ledna stává rozšíření o veterinární asanaci, která zajišťuje svoz uhynulých zvířat ze zájmových chovů a zvířat nalezených na území hl. m. Prahy [http://magistrat.praha-mesto.cz] .

V rámci realizace další výstavby byly z preventivních důvodů před možným zatopením vodou přestěhovány technologie důležité pro celý chod zařízení ze suterénních prostor do nadzemního podlaží. Vybudováno bylo také dalších 50 míst pro psy, včetně výběhů a místní komunikace. Kapacita pro psy se tak rozšířila na současných 174 míst.

2006

Pro návštěvníky jsme připravili stálou expozici o jednotlivých odděleních a činnostech našich útulků. Trvale je umístěna v přednáškové části a je přístupná veřejnosti bezplatně po celý rok.

Vaše časté dotazy spadající do oblasti výchovy našich čtyřnohých kamarádů nás přivedli na myšlenku, zřídit pro občany poradnu. Proto v září, v budově vedle trojského útulku, zahájila bezplatný provoz Kynologická poradna, jejíž cílem je oslovení laické kynologické veřejnosti a vytvoření prostoru pro důležitou a často velmi podceňovanou osvětu majitelů psů.

V rámci projektu Kynologická poradna byla zprovozněna také bezplatná výcviková škola pro psy. Všechny tyto služby jsou zajišťovány strážníky - psovody z pražské městské policie.

2007

V tomto roce došlo k ukončení další části plánované výstavby trojského útulku. Bylo odstraněno torzo bývalé kotelny na pevná paliva a byly provedeny výrazné terénní úpravy. V červnu byla otevřena nová část trojského útulku „ZOO koutek“. Děti i dospělí se zde mohou blíže seznámit s některými domácími zvířaty. Tento prostor je využíván také pro dočasné umístění jiných zvířat nalezených a odchycených na území hlavního města Prahy, jako jsou např. kozy, koně aj. Tento rok přešly útulky zpět pod správu Městské policie hl. m. Prahy. [http://www.mppraha.cz]